H30.6
   


                         御所教会平成30年度信徒会目標
     
    今日のみ教え                                                       
          
  世が開けるというけれども、開けるのではない。こわれるのである。
  そこで、そこで金光大神が世界を助けに出たのである。

  今日のご理解。
  文明が開ける。科学が進むといって喜んでばかりおれない。
  自然破壊。物への粗末にする。いろいろの弊害がでてくる。
  自然への感謝、感謝して共存させていたたく、このことが大切です。


                                                                                      
今日も元気に (2018.6.23)